You are here: Home Homepage Data Very important content
Document Actions

Very important content

by WebSysAdmin last modified 2007-01-29 16:15

....really worth of being a feature

Laitos on erikoistunut tietojenkäsittelytieteessä viiteen pääalueeseen: algoritmeihin, tiedonhallintaan, älykkäisiin järjestelmiin, ohjelmistotekniikkaan sekä hajautettuihin järjestelmiin ja tietoliikenteeseen, joilla kaikilla tehdään tutkimustyötä ja annetaan opetusta. Uudet aluevaltaukset kuten bioinformatiikka pitävät oppisisällöt tuoreina.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: